KERNEOMRÅDER
  Tilstandsrapporter
  Restaurering - kirker
  Bygninger i træ
  Byforskønnelser
  Om- og tilbygninger
  Enfamiliehuse
  Erhvervsbygninger
  Institutioner
  Kontrakt rådgivning

 

Referenceliste kirker:
Bording Kirke, trappe til koret.
Gjern Kirke, ind- og udvendig restaurering af tårnet.
Hinge Kirke, graverfaciliteter og konfirmandstue.
Houlbjerg Kirke, låge til kirkegården og tagrenovering ved koret.
Storring Kirke, dåbsværelse og tagrenovering.
Thorsø Kirke, konfirmandstue og præstebolig.

Ideoplæg til kirker:
Framlev, Karup, Vinderslev m. fl.


Færdigt resultat ved Storring Kirke


Færdigt resultat ved Storring Kirke


Rekonstruktion af klokkestabel ved Gjern Kirke.


Rekonstruktion af naturskiffertag ved Storring Kirke.


Kvalitetskontrol i Wales af røde naturskifre til Storring Kirke.


Ny låge ved Houlbjerg Kirke.


Konfirmandstue ved Thorsø Kirke.


Præstebolig ved Thorsø Kirke.


Ny trappe ved Bording Kirke.


Dåbsværelse ved Storring Kirke.


Storring Kirke.


Konfirmandstue i Hinge.


Konfirmandstue i Hinge.