KERNEOMRÅDER
  Tilstandsrapporter
  Restaurering - kirker
  Bygninger i træ
  Byforskønnelser
  Om- og tilbygninger
  Enfamiliehuse
  Erhvervsbygninger
  Institutioner
  Kontrakt rådgivning

 

Ans Arkitektfirma udfører gerne opgaver på fast pris.

Som udgangspunkt skal man regne med fra 1-2 dage til udførelse af tilstandsrapporter.

Ans Arkitektfirma
v/ Arkitekt M.A.A. Søren Andersen
Søndermarksgade 9
8643 Ans By

Tlf: 86 87 91 72

CVR-nr: 16059048

Tlf. tid: Mandag til fredag 8.00 - 17.00  Lørdag 8.00 - 12.00
Åbent efter aftale.