KERNEOMRÅDER
  Tilstandsrapporter
  Restaurering - kirker
  Bygninger i træ
  Byforskønnelser
  Om- og tilbygninger
  Enfamiliehuse
  Erhvervsbygninger
  Institutioner
  Kontrakt rådgivning

 

Ans Arkitektfirma er etableret i 1993 af Søren Andersen som en årrække før tog Afgang fra Restaureringsafdelingen på Arkitektskolen i Århus med bl.a. speciale i restaurering og arkitekturhistorie.

ANS Arkitektfirma er et énmandsfirma, med et bredt netværk til andre tekniske rådgivere, således at anden ekspertise eller større kapacitet umiddelbart kan etableres.

Selvom specialet er arbejdet med historiske bygninger, ses dette ikke som et snærende bånd eller som en binding – men tværtimod som en stor fordel og som inspirationskilde for nyfortolkning af de arkitektoniske udtryksformer ved nybyggerier.

Siden Huseftersynsordningen blev oprettet har jeg været Beskikket Bygningssagkyndig og erfaringen fra dette arbejde er ligeledes nyttig i mit daglige arbejde med nye og gamle bygninger.

Ans Arkitektfirma er medlem af DANSKE ARK.